Tag Archives: only child

Jay : Chapter 1

Wala naman siyang problema nung gabing yun, mag-isa siyang umiinom dahil hindi siya nasipot ng kabarkada niya.  Ayos lang ito kay Jay, sanay siya na mag-isa.  May iba pa naman siyang mga kaibigan na maaring maaya, pero mas pinili na lamang niya magsolo.

“Dati-rati, sabay pa nating pinangarap ang lahat, umaawit pa sa hangin at amoy araw ang balat…”

Napangiti si Jay ng marinig ang kantang iyon habang mag-isang umiinom  sa isang bar sa Balibago. Nababaduyan man siya, gusto niya ang kantang iyon, inilalarawan kasi nito ang 90’s, panahon ng kanyang kabataan. Nanumbalik kanya ang isang nakakaliw na alaala ng panahong nagdaan.

Nagbabakasyon siya noon sa bahay ng tiyahin niya sa San Fernando. Solong  anak si Jay kaya sabik siya sa kalaro. Iyon agad ang kanyang hinanap pagdating nila sa bahay ng tiya niya. Hindi naman siya nabigo, dahil sa tapat ng bahay ay may nakita siyang isang batang babae. Linapitan niya ito at inayang maglaro. Kahit noon lamang sila nagkita agad naman silang nagkasundo.

Bahay -bahayan ang nais na laro ng batang babae na agad namang sinangayunan ni Jay. Masaya siya dahil may bago siyang kalaro, kahit anu pa ang gustong laro ng batang babae ay payag si Jay. Nang mag-laon, maliban sa paglalaro ay namamasyal na din sila sa may kalapit na parke kasama ang taga alaga ng batang babae.

Halos araw-araw ay magkasama ang dalawa, napuputol lamang ang paglalaro nila sa tuwing ang papauwiin ng kanyang taga alaga ang batang babae upang matulog sa tanghali. Isang araw, habang masaya silang naglalaro ng bahay bahayan ay tinawag ng kanyang taga alaga ang batang babae, pinapauwi na ito para matulog. Ayaw ng batang babae ngunit sa huli ay sumunod din ito at umuwi. Naiwan mag isa ang batang si Jay. Kinabukasan ay nagusap ang dalawang bata.

“Ayaw ko na sa amin, palagi na lang ako pinapatulog ni Ate.”

“Gusto mo dito ka na lang sa amin tumira?”

“Talaga?!”

Oo! Kunin mo na yung mga gamit mo, share tayo dito sa bahay bahayan natin!”

“Hmm.. puwede ko ba isama si Teddy ko?”

“Oo naman!”

Umuwi ang batang babae ng tangahaling iyon upang matulog. Kinahapunan ng bumalik siya kina Jay may bitbit siyang maliit na kahon at yakap ang isang teddy bear sa kabilang kamay niya. Nakasalubong niya papasok ang tiya ni Jay. Nagtatakang tinanong ng matanda ang bata kung ano ang dala nito. Sinabi ng batang babae na mga damit niya iyon, sinabi din niya ang usapan nila ni Jay na doon na sila titira sa bahay bahayan nila. Hindi alam ng matanda kung matatawa ito o pagagalitan si Jay dahil sa nangyari. Kinausap nito ang dalawang bata at ipinaliwanag kung bakit hindi maaring doon tumira ang batang babae. Matapos ang madaming tanong ay naiitindihan din ng dalawang bata ang nais ipaintindi ng matanda.

Nagpatuloy ang pagkakaibigan ng dalawang bata hanggang sa kailangan ng umuwi ni Jay dahil tapos na ang bakasyon. Bago naghiwalay ang dalawa ay nangako si Jay na sa susunod na bakasyon ay babalik siya uli sa bahay ng tiyahin niya. Maglalaro at mamasayal sila ulit. Nangako din ang batang babae na hihintayin niya si Jay.

Ngunit laking pagkalungkot ni Jay ng sumunod na bakasyon.  Wala na ang batang babae. Kasama ang kanyang buong pamilya ay lumipad sila pa Amerika upang doon na manirahan, Ang naiwan na lamang sa bahay ng batang babae ay ang dati niyang taga alaga na siya na ngayong taga pangalaga ng bahay.

Ito ang alaalang nanariwa kay Jay ng marinig niya ang kantang iyon habang mag-isa siyang umiinom. Naisip niya, nasaan na nga kaya ang batang babae ngayon. Kahit anung pilit niya ay hindi niya maalala ang pangalan ng unang babaeng hindi niya sinasadayang naaya na maglive in.  “Ang aga ko pala lumandi!” natatawang bulong ni Jay sa sarili.  Umorder pa siya ng isang bote ng beer at pagkaubos niyon ay nagpasya na siyang umuwi dahil tinatawag na siya ng kanyang higaan.

The Perks (and pains) of Being an Only Child

Inspiration came at the unlikeliest and weirdest of places. I’ll keep the location to myself. Sorry. Hehe. The point here is I was struck by sudden inspiration, and here I am writing about it.

Few months back I started my #bloggerdreams by talking about the ups and downs of being single. After a relatively long hiatus, it seems fitting that for my “comeback” I write something related to my first post. Heck, maybe I’ll even make this into a series. Haha.

People often get surprised when they learn that I am an only child. This may be because its normal to have siblings and it’s quite “rare” to be the only one. When the initial surprise wears off, (which happens quite quickly) the questions start. “Spoiled ka siguru ne?”, “E makaynip?”, “Nanung feeling?” I also get reactions ranging from envy, “Apa ika ala kang kasamsaman” to pity “Ay, ikang dili mo, kalungkot naman.” After years of these questions and reactions, I’ve become immune to them. I don’t give it much thought anymore. My general response is to smile, it can be a fake one, or genuine depending on my mood.

For those who were blessed (ahmm.. blessed ba talaga? Haha.) with siblings, it can be hard to imagine or understand how being an only child is. Guess that justifies the curiosity. This is for you guys, I’ll try to answer the questions you asked and maybe even the ones you haven’t even thought of. Alright let’s do this! Perks and Pains style.

Being an only child taught me how to be independent. I can go to places, eat, and do my errands alone without feeling uncomfortable or sorry for myself. I am not a hermit or anti social, I understand the appeal of having people around,  I know it is more fun to do things with friends, but what I don’t understand is why some people always need someone to be with them to do things. Ali la maka kimut  na ilang dili. 

The thing about being independent is that since I’m more used to dealing with just myself, I’m quite unsure as to how to deal with other people. When in company of strangers I don’t speak unless spoken to. I am not sure what to say or how to act,  so it’s better safe and silent. This often comes across as me being snobbish, trust me, that is one thing that I am not. I’m just  socially awkward.

Alright, next up is one of the frequently asked questions. Here is my answer. Yes I am spoiled. I know people tend to have a negative connotation about this word so I’ll make myself clear. Nope, I did not get all that I wanted. I am not spoiled that way. I am spoiled with attention,  never had compete for it.  “Aku ing bida”

I’d like to think that I am more mature now and I am way over this, but  when I was younger (like two years ago, when I was 18. Hehe.) I did not appreciate it when I had to share the attention. I turn into this green monster and destroy everything. Haha. That would have been exciting if it were true, but in those situations I just kept what I was feeling to myself.

Another thing that I like about being an only  child is that it gave me a chance to choose who my brothers and sisters will be.  I did not get them by default of  having the same parents. The siblings I have now, I was able to gain through the years of my life. They are my close friends, brothers and sisters from other parents. We may not be related by blood, but we are connected by soul. (#medyopadeep Haha.)

Having siblings has been one of my dreams before. Being an only child does get lonely at times, I just choose not dwell on it.  I’ve accepted and embraced the fact that I am the only one and I’m cool with that.  Especially  since I can choose who I like to be my siblings. Unfortunately having the power to pick them does not give me the ability to make them stay, that will be their choice. Win some, lose some. That’s life.

Being on only child can either be a blessing or a curse depending on your attitude towards it.  It has it perks, it has its pains just like everything else in the world.  God choose to give me this blessing and I am grateful for it. Why? well for one thing it gave me the inspiration to write again! That is it for now, but there may be a part two. Abangan.  Hehe.

IMG_47898856695565

 

Peace out!